καρδία

Μη ταρασσέσθω υμών η καρδία!

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα, το άγχος, την ταραχή. Ο συνδυασμός των τριών αυτών καταστάσεων δικαιολογεί το...

TOP NEWS