Σταυρό

Το θαύμα του Σταυρού

Ο Χριστός κρεμόταν στον Σταυρό, εγκαταλελειμμένος από τους πάντες και, όντας σε τρομακτκή αγωνία, οι κατήγοροί Του τον χλεύαζαν,...

TOP NEWS