Νίκη Κεραμέως: Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις Μουφτείες – Ο τοποτηρητής μουφτής συντάσσει τον κατάλογο των ιμάμηδων της οικείας μουφτείας, αν δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Θρ. Λειτουργών

Η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι να μετατοπίσει τη βαρύτητα από το πρόσωπο του μουφτή στο...

TOP NEWS