ναούμ

Προφήτης Ναούμ

Ο Προφήτης Ναούμ, ο οποίος εορτάζει σήμερα 1η Δεκεμβρίου, είναι ένας από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες.

TOP NEWS