Λογγίνος

Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος

Ο Άγιος Λογγίνος, τη μνήμη του οποίου τιμά η Εκκλησία στις 16 Οκτωβρίου έκαστου έτους, ήταν Εκατόνταρχος υπό τις...

TOP NEWS