Τα παιδιά μπροστά στο θάνατο

Μια συγκηνητική ιστορία που αναφέρεται στο θάνατο και τη στάση που πρέπει να μαθαίνουμε τα παιδιά να κρατούν απέναντί...

TOP NEWS