Ιερός Χρυσόστομος: Τα τάλαντα

Οι άνθρωποι όμως δεν κάνουν έτσι, αλλά καθιστούν υπεύθυνον του απαιτουμένου εισοδήματος τον ίδιον τον δανειστήν των. Αυτός όμως...

TOP NEWS