Άγιος Μακάριος: Τι είναι η τελειότητα

Όταν λοιπόν έτσι αποβλέπουμε στην τελειότητα, πετυχαίνουμε δύο κάλλιστα πράγματα: πρώτον, ότι αναλαμβάνοντας εντατικό και αδιάκοπο αγώνα, τρέχουμε προς...

TOP NEWS