σταυρού

Το πραγματικό θαύμα

Θαύματα γνωρίζω πολλά, βέβαια υπό την έννοια με την οποία ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί τη λέξη θαύμα. Κάποιος, ανίατα...

TOP NEWS