κοινωνία

Πώς κοινωνούν οι ασθενείς

Καταρχάς θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε κάθε Ορθόδοξο χριστιανικό ναό διατηρείται μέσα στο αρτοφόριο ή στο σκευοφυλάκιο για...

TOP NEWS