• θεό

    Συνάντηση με τον προσωπικό Θεό

    Βλέποντας πρόσωπο με πρόσωπο τον προσωπικό Θεό κάθομαι στην κλίνη μου, όλη την ώρα βρισκόμενος πέραν του κόσμου τούτου.
  • θεό

    Συνάντηση με το ζωντανό Θεό

    Ο πατήρ Ανδρέας Γκαζέλης γράφει για τη "συνάντηση με το Θεό" υπογραμμίζοντας ότι πραγματοποιείται με την ταπεινή κατάβαση του...

TOP NEWS