Ολοκλήρωση εργασιών Ιθ’ Συνεδρίου ΜΦΘΣ

Το τριήμερο 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το ΙΘ’ ετήσιο συνέδριο του Μεταπτυχιακού Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου (ΜΦΘΣ) στο...

TOP NEWS