θλίψη

Θλίψις υπομονήν κατεργάζεται

Οι άνθρωποι φοβόμαστε την θλίψη, τη δοκιμασία, τον πόνο, το κακό. Μας θυμίζουν την ήττα και τον θάνατο. Έτσι,...

TOP NEWS