κυριακή του θωμά

Κυριακή του Θωμά

Η Κυριακή του Θωμά εορτάζεται από την Εκκλησία επτά ημέρες μετά το Πάσχα.

TOP NEWS