τηλεόραση

Θέλω να γίνω τηλεόραση

Μία δασκάλα ζήτησε από τα παιδιά να γράψουν έκθεση με θέμα: "Τι θα ζητούσα από το Θεό".

TOP NEWS