λείψανα

Τα τίμια λείψανα των αγίων

Τα τίμια λείψανα των αγίων μαρτύρων θεωρούνταν από τις χριστιανικές κοινότητες σαν πολυτιμότερα από τις πολύτιμες πέτρες, τοποθετούνταν στους...

TOP NEWS