πνεύμα

«Το αντι-εκκλησιαστικό πνεύμα»

Ακούμε κατά καιρούς κάποιους ανθρώπους ή ομάδες να καταφέρονται εναντίον των κληρικών και των «ανθρώπων της Εκκλησίας», για πραγματικές...

TOP NEWS