τέλος

Το τέλος του κόσμου

Ο Γέροντας Γαλακτίων Ιλλίε (1882 – 1946) της μονής Συχαστρίας στη Ρουμανία συνάντησε στο δάσος ένα άγιο ερημίτη. 

TOP NEWS