Ιεραποστολή και Οικουμενική Κίνηση

Το Α΄ Θεολογικό Σεμινάριο με γενικό τίτλο :”Ορθόδοξη προσέγγιση της Οικουμενικής Κίνησης”, άρχισε τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στο Κέντρο...

TOP NEWS