όρος

Ο τρελλο-Κώστας των Καρυών

Ο γερω-Κώστας, όταν πρωτοσυνάντησε στην Καψάλα τον γερω-Δαμασκηνό Αγιοβασιλειάτη, τον απεκάλεσε με το όνομά του, χωρίς να τον γνωρίζη.

TOP NEWS