κυριακή

Κυριακή της Τυρινής

Η Κυριακή της Τυρινής εορτάζεται ακριβώς 49 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα.

TOP NEWS