ασθενής

Ωδιπόρος ή οδοιπόρος είναι ο ασθενής

Η τυρινή εβδομάδα, την οποία διανύουμε, αποτελεί τον προπομπό της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πολλές φορές οι πιστοί διαμορφώνουν...

TOP NEWS