ονοματοδοσία

Γιατί βαπτιζόμαστε

Μεγάλη ευθύνη φέρει ο άνθρωπος. Να το προσέξουμε αυτό· δεν είναι ότι τα έκανε δύσκολα ο Θεός ή ότι...

TOP NEWS