Χριστός

Χριστός ή Βαραββάς;

Σημαντικό και καίριο ήταν το δίλλημα  που τέθηκε στον όχλο από τον Πιλάτο εκεί στην αυλή του. Ποιόν θα...

TOP NEWS