• πλοίο

  Οι λογισμοί

  Το πλοίο, όταν ξεκινά από το λιμάνι, έχει χαράξει την πορεία, που θα ακολουθήσει, ώστε να φθάσει με ασφάλεια...
 • Χριστού

  Η πραότητα του Χριστού

  «Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι, καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ» είπε ο Χριστός για τον εαυτό Του και αμέσως...
 • Σταυρός

  Ο Τίμιος Σταυρός

  Βοήθειά μας ο Τίμιος Σταυρός!
 • φόβος

  Ο φόβος

  Τι είναι ο φόβος, που σε κυριεύει σήμερα, άνθρωπε; Πώς μπορείς να απαλλαγείς από τον φόβο; Γιατί μονίμως φοβάσαι;...
 • λόγος

  Ο γλυκός λόγος!

  Όταν προσφέρεις σε κάποιον ένα γλυκό, σκοπό έχεις να τον γλυκάνεις και να χαρεί.
 • φόβος

  Ο φόβος

  Τι είναι ο φόβος, που σε κυριεύει σήμερα, άνθρωπε; Πώς μπορείς να απαλλαγείς από τον φόβο; Γιατί μονίμως φοβάσαι;...
 • θεοτόκου

  Η Κοίμησις της Θεοτόκου

  «Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν».
 • αγάπη

  Θέλει προσοχή η αγάπη

  Η αγάπη είναι κατάσταση, τρόπος ζωής.
 • αγάπη

  Αγάπη χωρίς ερμηνείες

  -Γέροντα, πολλές φορές νιώθω στην εξομολόγηση ότι δεν με καταλαβαίνεις σε κάποια θέματα, που σου λέω.
 • αγάπη

  Η αγάπη δόθηκε από τον Θεό

  Αγάπη είναι ο Θεός και ο Θεός είναι η αγάπη. Διά της αγάπης και με την αγάπη ο Θεός...
 • Λόγια αγάπης

  Λόγια αγάπης του Χριστού κατά την Ανάληψή Του

  «ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος».

TOP NEWS