Το «ξεμάτιασμα» στους χριστιανούς!

Η εχθρική και επίβουλος επήρεια αντιμετωπίζεται με επιτραχήλιον και διά της Χάρις του Παναγίου Πνεύματος, η οποία φθάνει σ᾿ εμάς...

TOP NEWS