Αγίας Γραφής

Τι είναι η Αγία Γραφή

Στην Αγία Γραφή ομιλεί ο ίδιος ο Θεός και φανερώνει αλήθειες, που ο άνθρωπος μόνος του δεν θα μπορούσε...

TOP NEWS