ύμνος

Ύμνος της Ειρήνης

Είναι γνωστός ο "ύμνος της αγάπης" που διατύπωσε ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στους Κορινθίους (Α΄ Κορ.  ιγ, 1-13). Αύριο...

TOP NEWS