ακυλίνα

Σήμετα τιμάται η Αγία Ακυλίνα

Η Αγία Ακυλίνα, η οποία εορτάζει στις 27 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, καταγόταν από το χωριό Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης και...