• ακυλίνα

    Σήμετα τιμάται η Αγία Ακυλίνα

    Η Αγία Ακυλίνα, η οποία εορτάζει στις 27 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, καταγόταν από το χωριό Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης και...
  • ακυλίνα

    Αγία Ακυλίνα, τιμάται στις 27 Σεπτεμβρίου

    Η Αγία Ακυλίνα, η οποία εορτάζει στις 27 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, καταγόταν από το χωριό Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης και...

TOP NEWS