• Παραλύτου

    Κυριακή του Παραλύτου

    Το θαύμα αυτό ορίστηκε να εορτάζεται τώρα μέσα στην Πεντηκοστή, γιατί ο Χριστός το έκανε κατά την περίοδο της...
  • paralitos00.JPG

    «Άρον τον κράββατόν σου και περιπάτει»

    Αποκαλύπτεται, αδελφοί μου, δια του Ευαγγελίου, η ευσπλαχνία και η αγαθότης του Θεού εις το πρόσωπον του δυστυχούς παραλύτου...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις