Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, Φθάσαντες πιστοὶ – Ψάλλει ο Γεώργιος Ντόβολος

  • Dogma
Κύριος

Ζωντανή ηχογράφηση από τον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας.


Ενώ ο Κύριος βάδιζε προς το Πάθος, το οποίο θα υφίστατο με την θέλησή Του, έλεγε καθ’ οδόν στους αποστόλους: Ιδού ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθή (σε εκείνους που θα τον θανατώσουν), όπως έχει γραφή περί αυτού (στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης). Εμπρός λοιπόν και εμείς, αφού καθαρίσουμε τις διάνοιες, ας βαδίσουμε μαζί με Αυτόν και ας σταυρωθούμε μαζί Του και χάριν Αυτού ας νεκρώσουμε τον ε-αυτό μας ως προς τις ηδονές του βίου, για να ζήσουμε αιώνια μαζί με Αυτόν και να Τον ακούσουμε να λέει (μετά την Ανάστασίν Του): Δεν ανεβαίνω πλέον στην επίγειο Ιερουσαλήμ για να υποστώ θυσία, αλλ’ ανεβαίνω στον ουράνιο Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας και ανυψώνω μαζί μου και εσάς στην Άνω Ιερουσαλήμ, στη Βασιλεία των ουρανών. Αφού φθάσαμε, πιστοί, στο σωτήριο πάθος του Χριστού και Θεού μας, ας δοξάσουμε την α-φατη μακροθυμία του, ώστε με τη θεία ευσπλαχνία του να συναναστήσει μαζί του κι εμάς, που νεκρωθήκαμε (πνευματικά) στην αμαρτία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ