Αγιορείτικες τροπολογίες που προκαλούν

  • Dogma

Στην διάθεση της Αθωνιάδας Σχολής έθεσε η Κυβέρνηση το σύνολο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της χώρας, σύμφωνα με σχετική τροπολογία που πέρασε με το νομοσχέδιο για τις θρησκευτικές κοινότητες στην χώρα. 

Ο ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΣ

Στην διάθεση της Αθωνιάδας Σχολής έθεσε η Κυβέρνηση το σύνολο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της χώρας, σύμφωνα με σχετική τροπολογία που πέρασε με το νομοσχέδιο για τις θρησκευτικές κοινότητες στην χώρα.

Όπως λοιπόν προκύπτει από αυτήν την τροπολογία, η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, μπορεί να παρακάμπτει την επετηρίδα, να επιλέγει όποιον θέλει, να απορρίπτει όποιον δεν επιθυμεί, και όλα αυτά… «χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη για την άρνηση παροχής έγκρισης για τους εκπαιδευτικούς που τυχόν προηγούνται του πίνακα κατάταξης» όπως λέει και ο νομοθέτης.

Με απλά λόγια μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να περιμένει πως και πως να ανοίξει μια θέση για να διδάξει, να θρέψει την οικογένεια του, και όταν έρθει η σειρά του απλά να τον προσπεράσει ένας κατά δέκα χρόνια νεώτερος του, επειδή έτσι θα έχει αποφασίσει η Ιερά Επιστασία, χωρίς μάλιστα να χρειάζεται να εξηγήσει το παραμικρό.

Γέροντες… αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε άξια ούτε δίκαια!

Ο ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΣ

TOP NEWS