Το Απολυτίκιο των Χριστουγέννων από τον Γεώργιο Ντόβολο – ΒΙΝΤΕΟ

  • Dogma
ιωάννης

Το Απολυτίκιο της Γέννησης του Κυρίου Ιησού Χριστού ψάλλεται μέχρι και την απόδοση της δεσποτικής εορτής.

Απολυτίκιο
Ἦχος δ’.
Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ