Άξιον Εστίν – Ήχος Βαρύς (Πεστενγκιάρ): Ψάλλει ο Γεώργιος Ντόβολος

  • Dogma
Γεώργιος Ντόβολος

Ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βύρωνα Ψάλλει ο Γεώργιος Ντόβολος.

 


Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφεὶμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ