Εκκλησιαστικά σχολεία: Ξεκινούν οι εγγραφες για 2016-2017

  • Dogma
Εκκλησιαστικά σχολεία

Το Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής με έγγραφό του προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενημερώνει για τις εγγραφές μαθητών/τριών στην Α’ τάξη Γυμνασίου και Α ́ τάξη Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017.

Είναι γνωστό ότι σκοπός της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη, αλλά και κατάρτιση κληρικών και λαϊκών στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους, χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί υποχρεωτικό επαγγελματικό προσανατολισμό για τους αποφοίτους της. Τα Εκκλησιαστικά σχολεία δηλαδή τα Γυμνάσια και τα Λύκεια αποτελούν τμήμα της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για αυτό και οι προαγωγικοί και απολυτήριοι τίτλοι σπουδών τους είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων της χώρας.

Συνεπώς, οι απόφοιτοι από τα Εκκλησιαστικά σχολεία και συγκεκριμένα οι απόφοιτοι των εκκλησιαστικών Λυκείων έχουν όμοια δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων.

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε κάποιο από τα Εκκλησιαστικά σχολεία Γυμνάσια ή Λύκεια της χώρας, οφείλουν να προσκομίσουν στους διευθυντές τους τα εξής διακιολογητικά:

Σχετική αίτηση.
Απολυτήριο τίτλο (δημοτικού σχολείου ή γυμνασίου αντίστοιχα).
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου.
Συστατική επιστολή του επιχώριου Μητροπολίτη.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία δεν περιορίζεται από την περιοχή διαμονής του μαθητή/τριας ή των γονέων/κηδεμόνων του.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι στους άρρενες μαθητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων είναι δυνατή (εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν και κατόπιν εγκρίσεως από την Εφορεία του Εκκλησιαστικού Σχολείου) η δωρεάν διαμονή και η σίτιση τους στα οικοτροφεία των αντίστοιχων με τα Εκκλησιαστικά Σχολεία Περιφερειακών Εστιών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στην Εκκλησία της Ελλάδος.

Οι Διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και Γυμνασίου-Λυκείου αντίστοιχα, και να αναρτήσουν το έγγραφο του Υπουργείου στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Δείτε εδώ τη λίστα με τα Εκκλησιαστικά Σχολεία και την σχετική αίτηση που καλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ