Εορτάζει σήμερα η Μητρόπολη των Αθηνών

  • Dogma
Αθηνών

Ο Καθεδρικός ναός των Αθηνών, είναι γνωστός ως Μητρόπολη των Αθηνών, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη δε γνωρίζουν ότι εορτάζει στις 25 Μαρτίου. Ημέρα κατά την οποία τιμάται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Ύστερα από την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους με πρωτοβουλία του Βασιλιά Όθωνα, η Αθήνα χαρακτηρίζεται νέα πρωτεύουσα, όπου και μεταφέρονται όλες οι κρατικές υπηρεσίες. Έπρεπε, λοιπόν, να υπάρχει ένας μεγαλοπρεπής ναός αντάξιος του νέου ελληνικού κράτους. Ο Αθηνών Νεόφυτος ζήτησε από την τότε κυβέρνηση και τον Βασιλέα τη συμβολή του. Ο Μητροπολιτικός ναός των Αθηνών, αποφασίστηκε να εορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και άρχισε να χτίζεται το 1842 με 1843. Αποφασίσθηκε να δοθεί από την Εκκλησία το οικόπεδο που ήταν το παλιό μετόχι της Μονής Καισαριανής και ήταν ήδη εγκαταλελειμμένο. Κατόπιν, η Εκκλησία, για να διαμορφωθεί και ο περιβάλλοντας χώρος, αλλά και η πλατεία, αγόρασε και κάποια σπίτια που ήταν τριγύρω.

Ï ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÍÁÏÓ ÔÙÍ ÁÈÇÍÙÍ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) Ï ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÍÁÏÓ ÔÙÍ ÁÈÇÍÙÍ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI) ÌÇÔÑÏÐÏËÇ ÁÈÇÍÙÍ---ÁÍÁÓÔÁÓÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Τα σχέδια του Μητροπολιτικού ναού των Αθηνών εκπονήθηκαν από τους αδελφούς Χάνσεν. Στην αρχή είχαν υπολογίσει ότι θα χτιστεί ένας ναός Ρομανικού ρυθμού με πάρα πολύ μεγάλο τρούλο. Ήταν, όμως, ένα οικοδόμημα επηρεασμένο από τους καθεδρικούς ναούς της Ευρώπης που δεν είχε καμμία σχέση με την Ελληνική πραγματικότητα. Έτσι μετέτρεψαν τα σχέδια και ο Μπουλανζέ κατασκεύασε, πάνω στο αρχικό οικοδόμημα, τον τρούλο που υπάρχει σήμερα, δημιουργώντας έτσι έναν νέο ρυθμό που στη συνέχεια ονομάστηκε ελληνικός.

ÌÇÔÑÏÐÏËÇ ÁÈÇÍÙÍ--ÓÕÍÁÕËÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÁÍÁËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÔÇÓ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÌÇÔÑÏÐÏËÇ ÁÈÇÍÙÍ--ÓÕÍÁÕËÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÁÍÁËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÔÇÓ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÌÇÔÑÏÐÏËÇ ÁÈÇÍÙÍ--ÓÕÍÁÕËÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÁÍÁËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÔÇÓ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÏÍ ÅÓÐÅÑÉÍÏ ÃÉÁ ÔÏÍ ÑÙÌÁÍÏ ÔÏÍ ÌÅËÏÄÙ--(×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ) ÊÕÑÉÁÊÇ ÔÇÓ ÏÑÈÏÄÏÎÉÁÓ--ÌÇÔÑÏÐÏËÇ ÁÈÇÍÙÍ -ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ// Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÇÍ ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÁÊÁÈÉÓÔÏÕ ÕÌÍÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ