Γέρων Εφραίμ: Ορθοδοξία και Παπισμός

  • Δόγμα

Ἔχουμε ντοκουμέντα, ποὺ ἰσχυροποιοῦν ἀκράδαντα τὴν πίστη μας καὶ κάνουν ἀναπολόγητους τοὺς ἑτερόδοξους. Δὲν τοὺς κατηγοροῦμε, ἀλλὰ λυπούμεθα γιὰ τὴν ἀμετανοησία τους…

Ὅταν εἶχε πάει ὁ πάπας Παῦλος Στ΄ στὰ Ἱεροσόλυμα τὸ 1964, τοῦ εἶπε ὁ Πατριάρχης μας, ὁ Βενέδικτος:

Θὰ σᾶς κάνω μιὰ πρόταση. Ὅποτε θέλετε, νὰ πᾶτε μέσα στὸν Πανάγιο Τάφο καὶ νὰ μᾶς βγάλετε τὸ Ἅγιο Φῶς. Μόνο μιὰ φορά!

Ἂν τὸ βγάλετε, θὰ γίνουμε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ὅλοι παπικοί… μὲ πρῶτον ἐμένα!

Ἐὰν ὅμως δὲν τὸ βγάλετε, θὰ γίνετε ὅλοι ἐσεῖς οἱ παπικοί, Ὀρθόδοξοι;

Ὁ πάπας Παῦλος Στ΄, δὲν δέχτηκε τὴν πρόταση…

Καταλάβατε; Βλέπουν οἱ Παπικοὶ καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ποὺ εἶναι ἡ Χάρη… γιατί δὲν ἐπιστρέφουν στὴν Ὀρθοδοξία;

Ἔχουμε ντοκουμέντα, ποὺ ἰσχυροποιοῦν ἀκράδαντα τὴν πίστη μας καὶ κάνουν ἀναπολόγητους τοὺς ἑτερόδοξους. Δὲν τοὺς κατηγοροῦμε, ἀλλὰ λυπούμεθα γιὰ τὴν ἀμετανοησία τους…

Γέρων Εφραίμ Σεραγιώτης

TOP NEWS