Γέρων Εφραίμ: Περί μετανοίας

  • Δόγμα

Ο διάβολος για παράδειγμα δεν θα πει ποτέ ελέησον με, γιατί στερείται ταπείνωσης.

Η μετάνοια είναι Δώρο της Χάριτος!

Είναι πλάνη να νομίζεις ότι μπορείς από μόνος σου να μετανοήσεις, χωρίς την Χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Ουδείς μπορεί να μετανοήσει με την δική του δύναμη και αν μετανοήσει, η μετάνοιά του θα είναι επιφανειακή, ψεύτικη και εγωιστική.

Να λέμε: «Χάρισέ με Κύριε το χάρισμα της μετανοίας!».

Αυτή είναι η υγιεινή και Ορθόδοξη τοποθέτηση περί μετανοίας…

Η φράση »ελέησόν με» που λέμε στην ευχή του Χριστού (Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με), περιλαμβάνει το εξής τρίπτυχο:

α) συγχώρησόν με Κύριε τις αμαρτίες μου

β) θεράπευσε τα πάθη μου και

γ) βοήθησέ με να εισέλθω στην Βασιλεία των Ουρανών.

Η λέξη ελέησον, είναι η πιο συμπυκνωμένη λέξη στην Ελληνική γλώσσα (εμπεριέχει πολλά νοήματα) και η είναι η πιο μεγάλη λέξη στην Ορθόδοξη ασκητικότητα.

Για να την πει κάποιος τη λέξη αυτή, πρέπει να έχει την αίσθηση της αμαρτωλότητάς του.

Κάποιος που δεν έχει ταπείνωση, δεν μπορεί να πει την λέξη αυτή.

Ο διάβολος για παράδειγμα δεν θα πει ποτέ ελέησον με, γιατί στερείται ταπείνωσης.

Γέρων Εφραίμ Σεραγιώτης

TOP NEWS