Γέρων Εφραίμ: Περί συναναστροφής

  • Δόγμα

Και βλέποντας οι άλλοι άνθρωποι αυτό το φως,γίνονται και αυτοί φως.

Ένας άνθρωπος που έχει φως μέσα του,μεταδίδει φως στους ανθρώπους που συναντά στρέφεται.Ένας όμως που έχει σκότος και μικρόβια εμπαθείας, λόγω της ζωής του και τα βιώματα του,αυτά θα μεταδώσει και στον άλλον. Θα γίνει και εκείνος άρρωστος και σκοτεινός. Διότι επηρεάζεται από τα εμπαθή λόγια, τις πληροφορίες και το παράδειγμα που δίνει. Ο υγιής άνθρωπος στην ψυχή, δια του πνευματικού αγώνα, μεταδίδει υγεία με τα λόγια του,με το ύφος του και γίνεται φως.Και βλέποντας οι άλλοι άνθρωποι αυτό το φως,γίνονται και αυτοί φως.

Γέρων Εφραίμ της Αριζονας

TOP NEWS