Γιατί προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους αφού η μετάνοια σταματάει στη γη (Βίντεο)

  • Δόγμα

Γιατί προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, αφού η μετάνοια λειτουργεί όσο ο άνθρωπος είναι εν ζωή;

Έτσι βοηθάμε τους κεκοιμημένους.

TOP NEWS