Μοναδική εικονική περιήγηση στα μοναστήρια της Ξάνθης

  • Dogma
εικονική περιήγηση

Γνωρίστε τα Μοναστήρια της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης και Περιθεωρίου, μέσω εικονικής περιήγησης 360° VR. Μία μοναδική εμπειρία με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Ένα πραγματικά εξαιρετικό έργο ολοκλήρωσε ο Δήμος Ξάνθης με σκοπό την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού. Πρόκειται για την εικονική περιήγηση στις ιστορικές μονές της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης. Η αρχή της χριστιανικής – εκκλησιαστικής ζωής και ιστορίας της περιοχής ανάγεται σ” αυτούς τους αποστολικούς χρόνους, όταν o Απόστολος Παύλος άφησε τον μετέπειτα Ευαγγελιστή Λουκά στους Φιλίππους, όπου και παρέμενε επί πέντε χρόνοι (51 -56 μ.Χ.): Θα πρέπει να θεωρηθεί ως σχεδόν βέβαιο ότι δέχθηκε τον Ευαγγελισμό της από τον περίφημο Ιατρό και ζωγράφο του λόγου τον «αγαπητό» όπως τον αποκαλεί ο Παύλος (Κολ. 4;14) Λουκάν.
Πιθανόν ο Λουκάς, αν και δεν αναφέρεται τίποτε στις Πράξεις των Αποστόλων, να πήρε αντίθετη κατεύθυνση από κείνη του Παύλου του Σίλα και του Τιμοθέου και ενώ αυτοί κατευθύνθηκαν προ δυσμάς ο Λουκάς να στράφηκε προς ανατολάς δηλαδή, προς Τόπειρο, Κόσινθο, Αβδηρα, Μαξιμιανούπολη κ.λ.π.


Ίσως υπήρχε στην περιοχή ναός του Ασκληπιού (όπως μαρτυρούν τα σχετικά νομίσματα της πόλεως με παραστάσεις του Ασκληπιού) και ο Λουκάς σαν γιατρός δεν θ” άφηνέ την ευκαιρία να μιλήσει στου συγκεντρωμένους για τον κατ εξοχήν Ιατρό του σώματος και της ψυχής.
Και αυτό γιατί δε νομίζουμε ότι ο Λουκάς παρέμεινε. στους Φιλίππους σαν ακαδημαϊκός διδάσκαλος αρκούμενος να διδάξει τον Χριστιανισμό μόνον στους Φιλίππους διότι τόσον ο ίδιος όσο και ο Θείος Παύλος ήταν εκείνοι οι οποίοι «τα πάντα τοις πάσιν» εγένοντο προκειμένου να φωτίσουν έστω και λίγους και όργωσαν τον ουρανό και την γη για να συλλέξουν στην πνευματική τους σαγήνη όσο το δυνατόν περισσότερους πιστούς στην κλήση του Κυρίου.
Με βάση όση αναφέρθηκαν παραπάνω, χωρίς να είναι βέβαιο, υπάρχουν όμως πιθανότητες η ίδρυση της Χριστιανικής εκκλησίας της Τοπείρου να οφείλεται στον Ευαγγελιστή Λουκά κατά την εις τους Φιλίππους παραμονή του (50 – 52 μ.Χ.) ή σ” έναν από τους στενούς Φιλιππησίους συνεργάτες του.

TOP NEWS