Να σκεπάζουμε ή όχι το σφάλμα του συνανθρώπου μας

  • Dogma

«Να σκεπάζουμε ή όχι το σφάλμα του συνανθρώπου μας», από το Μέγα Γεροντικό

Ρώτησε ένας αδελφός τον αββά Ποιμένα:

“Εάν δω κάποιο σφάλμα του αδελφού μου, είναι καλό να το σκεπάσω;”
Κι ο Γέροντας απάντησε:

“Όποια ώρα σκεπάσουμε το σφάλμα του αδελφού μας, σκεπάζει και ο Θεός το δικό μας. Και όποια ώρα θα φανερώσουμε του αδελφού το σφάλμα, θα φανερώσει και ο Θεός το δικό μας”.

Πηγή: Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος

TOP NEWS