Ο Γέροντας Νεκτάριος έβλεπε το σήμερα πριν από 20 χρόνια

  • Dogma
γέροντας νεκτάριος

«Βάλτε όρους στη Βασίλισσα ή πάρτε το σκήπτρο της», έλεγε εν έτει 1997 ο γέροντας Νεκτάριος, και η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας κάποιος, τόσο το συγκεκριμένο χειρόγραφό του, όσο και άλλα σχετικά, θα βρει τα λόγια του άκρως προφητικά.

Ο γέροντας Νεκτάριος περιγράφει σχεδόν κατά γράμμα στα χειρόγραφά του όσα συμβαίνουν στη χώρα μας σήμερα. Διαβάστε το πρώτο από τα χειρόγραφά του, το οποίο παραθέτουμε αυτούσιο ακολούθως:

Βᾶλτε ὅρους στή Βασίλισσα ἤ ΠΑΡΤΕ ΤΗΣ ΤΟ ΣΚΗΠΤΡΟ

15/12/1997

Ἀναφέρεται ὅτι κάποτε ἕνας βασιλιᾶς κυβερνοῦσε ἐλεύθερα καί ἀνεξάρτητα τό ἔθνος του. Ἡ σύζυγός του ὅμως καί βασίλισσα, τοῦ ζητοῦσε ἐπίμονα νά τῆς δώσει τό δικαίωμα νά κυβερνήσει ἔστω γιά 24 ὧρες τό βασίλειο. Ἐκεῖνος πάντοτε ἀντιδροῦσε λέγοντάς της ὅτι αὐτό εἶναι ἀδιανόητο καί ἀδύνατο. Ἐκείνη ὅμως ἐπέμενε ἀντιλέγοντας, ὅτι εἶναι ζευγάρι, ὅτι ἔχουν ζήσει μαζί τόσα χρόνια, ὅτι μαζί ἔκαναν τά παιδιά τους κ.λπ. Μετά ἀπό τίς συζυγικές πιέσεις τῆς βασίλισσας, τελικά ὁ βασιλιᾶς πείστηκε καί τῆς παρέδωσε τό σκῆπτρο καί τήν σφραγῖδα ἄνευ ὅρων, γιά νά διοικήσει γιά 24 ὧρες τό βασίλειό τους.

Μόλις ἡ βασίλισσα πῆρε τό σκῆπτρο καί τήν σφραγῖδα ἐξέδωσε τό πρῶτο βασιλικό διάταγμα τό ὁποῖο ἔλεγε: “Νά συλληφθεῖ ὁ τέως βασιλεύς”. Ἀμέσως ἐκδίδει καί τό δεύτερο βασιλικό διάταγμα τό ὁποῖον ἔλεγε: “Νά ἀποκεφαλισθεῖ ὁ τέως βασιλεύς”. Ἔτσι βασίλευσε καί κυβέρνησε γιά χρόνια πολλά στό βασίλειο τῶν ἀνοήτων…

Στό ἀνωτέρω παράδειγμα, στήν θέση τοῦ βασιλέως τοποθετῆστε τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό καί στήν θέση τῆς βασίλισσας τοποθετῆστε τήν Ἑνωμένη Εὐρώπη. Καί ἰδού τώρα οἱ συνέπειες:

Ὁ πρωθυπουργός παρέδωσε τήν ἐξουσία τοῦ νομοθετεῖν γιά τό ἔθνος μας καί μάλιστα ἄνευ ὅρων μέ τήν ὑπογραφή πού ἔθεσε στή Συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ, σέ κάποιους ἄγνωστους κυρίους πού εὑρίσκονται στίς Βρυξέλλες. Καί ἐκεῖνοι τώρα ἐξέδωσαν ἤδη τό πρῶτο τους “βασιλικό διάταγμα”, κοινοτική ἐντολή.

Ποιός ἔχει ὅμως τό δικαίωμα νά δίδει ἐντολές; Φυσικά, ὁ ἀνώτερος πρός τόν κατώτερο. Ποιό εἶναι τό πρῶτο “βασιλικό διάταγμα”, τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης εἰς βάρος τῶν κρατῶν-μελῶν της; Ἡ Συνθήκη Σένγκεν. Τί ζητᾶ ἡ Συνθήκη Σένγκεν; Νά συλλέξουν μέχρι λεπτομερείας ὁποιαδήποτε πληροφορία μποροῦν γιά τούς ὑπηκόους της. Ἔτσι ὥστε νά μπορεῖ ἡ βασίλισσα (Ε.Ε) νά γνωρίζει ποιοί εἶναι οἱ δικοί της καί ποιοί ὄχι. (Τά περί ναρκωτικῶν καί ἐγκληματιῶν πού θέλουν δῆθεν νά γνωρίζουν εἶναι τουλάχιστον γιά τούς

ἀφελεῖς…)

Ἐρωτοῦμε ἐπίσης, ἀφοῦ στή βασίλισσα ἔχει δοθεῖ τό δικαίωμα νά νομοθετεῖ πλέον ἄνευ ὅρων γιά τά κράτη – μέλη της, ἔχει τό δικαίωμα νά ἐκδόσει “βασιλικά διατάγματα” κοινοτικές ἐντολές, ὅπως: Νά γίνουν οἱ ἀγρότες τῆς Ἑλλάδος μόνο τό 6% τοῦ πληθυσμοῦ της καί οἱ ὑπόλοιποι ἀγρότες νά βροῦν ἄλλη δουλειά, νά θάψετε τά πορτοκάλια ἤ τά μῆλα, πετᾶτε τά καπνά, θρέψατε χοιρινά καί ὄχι αἰγοπρόβατα, χῦστε τό γάλα, ξεφυτέψτε τίς ἐλιές καί φυτέψτε βερυκοκιές, διότι ἐγώ αὐτά ἐπιδοτῶ; Ἔχει ἐπίσης τό δικαίωμα νά ἐκδόσει “βασιλικά διατάγματα” κοινοτικές ἐντολές, ὅπως: Νά ἐφαρμοσθεῖ στό βασίλειό μου ἡ καύση τῶν νεκρῶν, ἡ ὑποχρεωτική ἐργασία τῆς Κυριακῆς, ἡ διακοπή τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, ἡ ὑποχρεωτική θέσπιση καί μόνο τοῦ πολιτικοῦ γάμου, ὁ γάμος τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἡ παραλαβή νέων ταυτοτήτων, ἡ κατάργηση τῶν ἐθνικῶν σημαιῶν, τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν, ὁ συνεορτασμός τοῦ Πάσχα, ἡ κατάργηση τοῦ ἄβατου τοῦ Ἁγίου Ὄρους κ.λ.π. κ.λ.π.; (Ὑπάρχουν ἐντολές καί γιά τόν οἰκονομικό τομέα) Καί φυσικά ναί, διότι τῆς δόθηκε αὐτό τό δικαίωμα μέ τή συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ. Ἡ ὁποία συνθήκη, ὅπως ἀπεφάνθηκαν ἔγκριτοι Βουλευτές, Νομικοί καί ὁ Δικηγορικός Σύλλογος τῶν Ἀθηνῶν, εἶναι ὑπεράνω παντός νόμου καί Συντάγματος. Ὁπότε καί πρωθυπουργός νά ἀλλάξει στήν Ἑλλάδα, οὐδεμία πλέον σημασία ἔχει, διότι τό σκῆπτρο τό κρατᾶ ἡ βασίλισσα τῶν Βρυξελλῶν.

Ἄρα ὅσο καί νά διαμαρτυρόμαστε πρός τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση, τόν πρωθυπουργό ἤ τούς ὑπουργούς, κανένα οὐσιῶδες ἀποτέλεσμα δέν μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε διότι τό σκῆπτρο καί τήν σφραγῖδα τά κρατᾶ ἡ Βασίλισσα.

Πρίν ἐκδόσει λοιπόν ἡ βασίλισσα διάταγμα τελικῆς ἐξοντώσεώς μας, προλάβετε νά τῆς θέσετε ὅρους ἤ πάρτε της τό σκῆπτρο καί τήν σφραγῖδα ἀπό τά χέρια της τώρα πού εἶναι νωρίς ἀκόμη.

Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Πηγή: Περιοδικό Ὀρθόδοξη Μαρτυρία, Τεῦχος 99, Ἰανουάριος 1998

 

 

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ