Όσο η ψυχή του ανθρώπου

  • Δόγμα

Του Δημητρίου Λυκούδη

Ακόμη και το σύμπαν ολόκληρο να εξερευνήσεις, αν δεν κατορθώσεις να αγγίξεις την καρδιά του ανθρώπου που έχεις σιμά σου, τίποτε δεν κατόρθωσες.

Καθώς, κάθε σύμπαν, κάθε γαλαξιακό σύστημα δεν μπορεί, δε χωρά να σταθεί και να χωρέσει σε μια πάλλουσα ανθρώπινη καρδιά.

TOP NEWS