Παράκληση Παναγίας Γοργοϋπηκόου (Βίντεο – ψάλλουν Δοχειαρίτες)

  • Δόγμα

Παρακλητικός Κανόνας στην Κυρία Θεοτόκο Γοργοε/υπήκοο (Βίντεο)

Ψάλλουν οι πατέρες της Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους

TOP NEWS