«Προκαθάρωμεν εαυτούς αδελφοί» – Δοξαστικό αίνων Κυριακής της Απόκρεω, ήχος α΄ – ΒΙΝΤΕΟ

  • Dogma
Προκαθάρωμεν

Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Ι.Μ. Μονεμβασίας & Σπάρτης Παναγιώτης Χρόνης.

Προκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί, τῇ βασιλίδι τῶν ἀρετῶν· ἰδοὺ γὰρ παραγέγονε, πλοῦτον ἡμῖν ἀγαθῶν κομίζουσα, τῶν παθῶν κατευνάζει τὰ οἰδήματα, καὶ τῷ Δεσπότῃ καταλλάττει τοὺς πταίσαντας· διὸ μετ’ εὐφροσύνης ταύτην ὑποδεξώμεθα, βοῶντες Χριστῷ τῷ Θεῷ, ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀκατακρίτους ἡμᾶς διαφύλαξον, δοξολογοῦντάς σε τὸν μόνον ἀναμάρτητον.


 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ