Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Ιερεμία

  • Dogma

1. Νέο ἔτος ὑποδεχθήκαμε, ἀγαπητοί μου, τό ἔτος 2013. Τί ἄραγε θά φέρει τό ἔτος αὐτό; Θά φέρει λύση τῆς κρίσης πού ἀντιμετωπίζει ἡ ἀγαπημένη μας πατρίδα ἤ θά μπερδέψει περισσότερο τά πράγματα; Αὐτό, ἀδελφοί μου, ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς. Κατά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν Ἁγία Γραφή, ἕνα κοινωνικό κακό πού συμβαίνει ἔχει ὡς αἰτία τήν ἁμαρτία τῶν ἀνθρώπων.

 

Ἁμαρτήσαμε, χριστιανοί μου, ἁμαρτήσαμε. Παραστρατήσαμε ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ, γενήκαμε ἀποστάτες υἱοί, ἡ καρδιά μας κτυπάει δυνατά γιά ἄλλες ἀγάπες καί ὄχι γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί ἔτσι πέσαμε σέ χάος. 

 

2. Ἄς τό νοήσουμε ὅλοι αὐτό, καί οἱ ἄρχοντες καί ὁ λαός, καί ἄς μετανοήσουμε ἐπί τέλους γιά τά ἁμαρτήματά μας, γιά νά ἔλθουν καλύτερες ἡμέρες στόν τόπο μας. Κάποτε, χριστιανοί, ἡ πατρίδα μας ἦταν ὑπόδουλη στήν Τουρκιά γιά τετρακόσια χρόνια. Ἀλλά οἱ τότε πνευματικοί πατέρες τῶν Ἑλλήνων, οἱ ἱερεῖς καί οἱ ἀρχιερεῖς, σάλπιζαν στούς ὑποδούλους δυνατά κηρύγματα γιά μετάνοια.

 

Ἔλεγαν σ᾽ αὐτούς νά κάνουν προσευχή στήν Παναγιά γιά τήν ἀπελευθέρωση, τούς δυνάμωναν μέ τήν πίστη στόν Θεό καί ἔτσι ἔγινε τό θαῦμα καί εἴδαμε λευτεριά. Καί τώρα, ἀδελφοί, ζοῦμε μιά ἄλλου εἴδους σκλαβιά, χωρίς ὅμως νά γίνεται λόγος γιά μετάνοια. Καί ὄχι μόνο δέν γίνεται λόγος γιά μετάνοια, ἀλλά συνεχίζουμε νά ἁμαρτάνουμε ἀκόμη περισσότερο.

 

Τό δέ χειρότερο ἀπό ὅλα τά ἁμαρτήματά μας εἶναι τό ὅτι ἐσχάτως ἀνεχθήκαμε ἀδιαμαρτύρητα καί μέ ἀπάθεια νά ἐμπαιχθεῖ στήν πατρίδα μας μέ θεατρική παράσταση τό τίμιο καί πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

 

3. Τήν μετάνοιά μας καί στροφή στόν Θεό μᾶς τήν ἐπιβάλλουν σήμερα τά πράγματα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά. Καί ἡ μετάνοιά μας αὐτή θά μᾶς δώσει ἕνα φτερωτό πνεῦμα, αὐτό τό πνεῦμα πού ἐκφράζει τήν λεβεντιά τοῦ ὀρθόδοξου Ἕλληνα, αὐτό πού βλέπουμε στήν ἡρωική μας ἱστορία.

 

Καί αὐτό τό πνεῦμα θά μᾶς τονώσει ψυχικά, θά μᾶς στυλώσει στά πόδια μας καί θά μᾶς φτερώσει, γιατί ἡ κρίση μᾶς ἔχει βουλιάξει καί μᾶς ἔχει καταχώσει. Αὐτό εἶναι ἡ ἄλλη ζημιά πού παθαίνουμε μέ τήν ἀποξένωσή μας ἀπό τόν Θεό. Ὅτι δηλαδή χάνουμε τό κουράγιο μας καί συντριβόμαστε ψυχικά καί δέν ἔχουμε τήν δύναμη νά κάνουμε οὔτε ἕνα βῆμα. Ὄχι, ἀδελφοί μου, ὄχι! Πίστη στόν καλό  Θεό μας ὅτι δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει.

 

Πίστη στήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό μας, πού τό Χέρι Της τό παντοδύναμο τό βλέπουμε πάντα νά σώζει τό ἔθνος μας ἀπό τά δεινά. Καί τώρα θά ξαναδοῦμε τό θαῦμα Της. Ἀρκεῖ μόνο νά κάνουμε τήν στροφή πρός τόν Θεό, γιά τήν ὁποία σᾶς μίλησα, καί ἀρκεῖ πάλι νά μήν καταπέσει τό φρόνημά μας καί ἀποθαρρυνθοῦμε. Αὐτό δέν μᾶς ἐπιτρέπεται νά τό πάθουμε οὔτε σάν χριστιανοί, οὔτε σάν Ἕλληνες. 

 

Εἴθε τό νέο ἔτος 2013 νά γίνει ἔτος ἀναζήτησης τοῦ Θεοῦ καί νά ἀνοίξει στήν ἀγαπημένη μας πατρίδα εὐθεία καί πλατεία ὁδό, γιά νά ζοῦμε ὅλοι μας μιά ὄμορφη ζωή μέ τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ σ᾽ αὐτήν, ζωή χωρίς ἀγωνία καί ἄγχος. 

Χρόνια Σας πολλά. 

 

Μέ πολλές εὐχές

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

 

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ