Το πιο σπουδαίο

  • Dogma

Ένας αδελφός είπε στον αββά Σισώη:

Από το Γεροντικό

– Αββά, βλέπω ότι η μνήμη του Θεού βρίσκεται πάντα στο νου μου.

– Δεν είναι σπουδαίο, είπε ο γέροντας, να κρατάς το λογισμό σου στο Θεό. Σπουδαίο είναι να βλέπεις τον εαυτό σου κατώτερο απ’ όλα τα κτίσματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπεινοφροσύνη.

Από το βιβλίο, «Μικρός Ευεργετινός» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου.

Πηγή: Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος

TOP NEWS