Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: Περί αληθινής ταπείνωσης

  • Δόγμα

Μία μόνο αρετή υπάρχει πού δεν μπορούν να μιμηθούν οι δαίμονες, την ταπείνωση.

Μην παίρνεις θάρρος και νομίζεις ότι λόγω της εγκρατείας σου θα σωθείς από την πτώση.

Κάποιος χωρίς να τρώγει τίποτε έπεσε από τον ουρανό.

Μία μόνο αρετή υπάρχει πού δεν μπορούν να μιμηθούν οι δαίμονες, την ταπείνωση.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος

TOP NEWS