Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Η σάρκα αντιστέκεται στην προσευχή»

  • Δόγμα

Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης για την προσευχή

«Λένε μερικοί ότι αν δεν νιώθουμε διάθεση για προσευχή, καλύτερα να μην προσευχηθούμε.

Είναι μια σοφιστεία της σαρκός. Η σάρκα δεν θέλει την προσευχή. Αλλά “η βασιλεία των Ουρανών βιάζεται” (Ματθ. ια’ 12).

Δεν μπορούμε να εργασθούμε για τη σωτηρία χωρίς να εκβιάσουμε τον εαυτό μας!».

 Άγ. Ιωάννης Κροστάνδης

TOP NEWS